jueves, 31 de mayo de 2012

COMISSIÓ DE LA INFÀCIA PRESENTACIÓ


La Comissió d’atenció a la Infància del barri de Sant Crist de Badalona, la integrem diverses organitzacions, (educatives, sanitàries, ONGs, etc), les quals volem expressar la nostra repulsa per les greus situacions de desprotecció en el nostre entorn.

La nostra tasca -eminentment educativa- preventiva- darrerament s’ha vist molt afectada i en alguns casos eliminada per les Retallades i no sabem fins quan podrem garantir les necessitats del barri, tal com havien fet fins ara.

Això es contradiu amb la recent “Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència” (2010), on es diu que “Els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per a protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament i, especialment, de qualsevol forma de violència física, psíquica o sexual” no com succeeix en l’actualitat que organismes de protecció a la infància com són EAIA i DGAIA, s’alenteixen molt en l’activació dels seus mecanismes.
Tota aquesta situació genera en nosaltres, la sensació d’assistir sense voler-ho, a la vulneració dels drets més elementals dels nostres infants, així com molta impotència, agreujada per la impossibilitat de consolidar el nostre treball, atès que de vegades les nostres condicions laborals ho impedeixen.

Demanem denuncia i difusió de tots els ciutadans d’aquelles situacions de negligència, d’abandó de polítiques socials en temes d’infància...perquè “Tota acció o omissió comesa per individus, institucions o per la societat en general que vulneri els drets dels infants constitueix maltracte o negligència.” Extret del llibre: “El dolor invisible de la Infància” Jorge Barudy


Comissió de la Infància del barri de Sant Crist (Badalona)

No hay comentarios:

Publicar un comentario